Roma Senatörleri Sezar’ı Neden Öldürdü?

2065 yıl önce bugün; M.Ö. 15 Mart 44 tarihinde (IT: Le Idi di Marzo) Gaio Giulio Cesare (Sezar)’ın dudakları arasından son sözleri dökülür:

“Sen de mi Brütüs?!”

Sezar (IT: Gaio Giulio Cesare), Roma Senatosu’nda politik görüşleri gereği hiçbir bireysel gücü kabul etmeyen, cumhuriyetçi geleneğin koruyucusu ve savunucusu yaklaşık yirmi senatör tarafından bıçaklanarak öldürülmüş. Hükümet sisteminin cumhuriyetten imparatorluğa geçişinde rol oynayan Roma Diktatörü Giulio Cesare’nin Roma Kralı olmasından korkan 60 – 80 kadar senatör, Gaio Cassio ve 10. Brütüs önderliğinde diktatörü öldürme planı yapmış.

A.B.D. Baltimore’daki Walters Sanat Müzesi’nde Jean-Léon Gérôme’ye ait “Sezar’ın Ölümü” isimli resim, 1859.

Roma Senatosu’nun üyeleri, gücün tek bir adamın elinde merkezileştirilmesinden ve bunun sonucunda devletin kontrolünün kaybedilmesinden korktukları için Sezar’ı öldürmüşler. Ancak Sezar’ın öldürülmesi cumhuriyetin sona ermesini engelleyemedi. Tam tersine Sezar’ın evlatlık oğlu ve varisi Octaviano’nun (Augusto olarak da bilinmektedir) ortaya çıkması ve oligarşik rejim sonuna kadar prensliğini ilan etmesine, sonrasında Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru olmasına yol açan bir dizi olayı tetiklemiştir. İtalyan siyasi tarihinde “Sezar Cinayeti” tek bir kelimeyle “Cesaricidio” olarak anılmaktadır.

Roma’da, Sezar’ın öldürüldüğü yer, günümüzde tam olarak Arjantin Tiyatrosu (IT: Teatro Argentina) ile Şans Tapınağı (IT: Tempio della Fortuna)’nın arasındaki Pompeo Curia’sının bulunduğu bölgedir. Roma Senatosu burada toplanmaktaydı ve M.Ö. 15 Mart 44 tarihinde Sezar, bir grup senatörün saldırısı üzerine, Pompeo Heykeli’nin ayakları dibinde hayatını kaybetmiştir.

Karl Theodor von Piloty’nin 1865 yılında “Sezar’ın Katili” isimli resmi.
Vincenzo Camuccini, “Sezar’ın Ölümü”, 1806, Capodimonte Müzesi, Napoli.

Bir yanıt yazın